Skip to main content
 1. Sobre BALFEGÓ
 2. Cobertura geogràfica
 3. Accés i registre com a usuari
 4. Baixa com a usuari registrat
 5. Obligacions de clients i usuaris
 6. Política de Privacitat
 7. Com es realitza una comanda?
 8. Termini de lliurament i despeses d’enviament
 9. Preu, cupons i forma de pagament
 10. Conservació de productes congelats
 11. Dret al desistiment, reclamacions i devolucions
 12. Incidències en el lliurament del producte
 13. Limitació de responsabilitat
 14. Llei aplicable

En aquest document, l’Usuari trobarà tota la informació necessària sobre els serveis de comerç electrònic que oferim a la nostra pàgina web www.balfego.com. El convidem a llegir-lo amb deteniment i a consultar-lo sempre que vulgui.  

1. Sobre BALFEGÓ

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini de la nostra botiga virtual, www.balfego.com, correspon a BALFEGÓ & BALFEGÓ, S.L. (en endavant, BALFEGÓ).   Les dades identificatives de BALFEGÓ són les següents:

 • CIF: B43636075
 • Domicili: Polígon Industrial Edifici Balfegó, s/n. 43860 – l’Ametlla de Mar (Tarragona)
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 1642, foli 208, full T-21898
 • Adreça electrònica: tienda@grupbalfego.com
 • Telèfon: 977 047 702

Els presents Termes i Condicions de compra, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada i les transaccions comercials que sorgeixin entre BALFEGÓ i els usuaris del domini www.balfego.com.

Tant la navegació per la pàgina web com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella, suposen l’acceptació per part de l’Usuari de les presents Condicions, Avís Legal i la nostra Política de Cookies. BALFEGÓ podrà efectuar les modificacions que consideri convenients de les presents condicions de compra.

En cas de dubte, pot trucar-nos al 977 047 702 o escriure’ns a tienda@grupbalfego.com. Estarem encantats d’atendre’l.  

2. Cobertura geogràfica

Els productes que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a territori espanyol, és a dir: Península, illes Balears *, illes Canàries *, Ceuta i Melilla *.  

* A causa de la COVID-19, es cancel·len els enviaments a les illes Balears, illes Canàries, Ceuta i Melilla fins a nova ordre, per impossibilitat d’enviament aeri d’aliments peribles.

Consultar les particularitats de les illes Balears, illes Canàries, Ceuta i Melilla en el punt 8.2 d’aquest text.  

3. Accés i registre com a usuari

El registre com a Usuari és completament gratuït i necessari per realitzar la compra de qualsevol dels nostres productes. Els Usuaris, en el moment de registrar-se, facilitaran les següents dades: nom i cognoms, adreça electrònica, adreça, país, codi postal, telèfon de contacte (mòbil).

En el moment del registre, les dades introduïdes hauran de ser completes, exactes i actualitzades, ja que serà l’única manera que tindrem de processar correctament les comandes. BALFEGÓ, no es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels Usuaris, de manera que cadascun d’ells és responsable de les possibles conseqüències i errades que posteriorment puguin derivar-se de la manca de rigor en les dades facilitades.

L’Usuari es compromet a custodiar adequadament les dades identificatives (usuari-contrasenya) per a l’accés i utilització de www.balfego.com, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre’n l’accés de tercers. L’Usuari serà el responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l’ús indegut d’aquests.

Per registrar-se com usuari a www.balfego.com, és imprescindible ser major de divuit (18) anys i tenir plena capacitat per contractar.

La informació relativa al tractament de les seves dades personals pot consultar-les en el punt 6 de les presents condicions generals.

4. Baixa com a usuari registrat

En qualsevol moment, l’Usuari podrà donar-se de baixa del servei enviant un correu electrònic a tienda@grupbalfego.com o mitjançant una comunicació per escrit a BALFEGÓ a través de la següent adreça: Polígon Industrial Edifici Balfegó, s/n. 43860 – l’Ametlla de Mar (Tarragona).

També podrà sol·licitar la baixa de la recepció dels nostres enviaments comercials a través de la mateixa adreça o mitjançant l’enllaç que apareix als nostres correus comercials.

En qualsevol cas, podrà sol·licitar un nou registre, podent BALFEGÓ no admetre aquest registre quan s’incompleixi el que estableixen els Termes i Condicions i/o en la normativa aplicable.

5. Obligacions de clients i usuaris

L’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions generals i es compromet a:

a) No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia al terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

b) No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa d’Internet.

c) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i també als tractats internacionals.

d) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

e) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.

f) Proporcionar dades certes i exactes durant la seva relació amb BALFEGÓ.

g) L’Usuari no podrà cedir el seu Compte d’Usuari ni revendre a tercers els productes de BALFEGÓ.

h) L’Usuari serà l’únic responsable dels danys o perjudicis que es produeixin a conseqüència d’un incompliment per part seva.

6. Política de Privacitat

BALFEGÓ informa que totes les dades personals proporcionades a través d’aquesta pàgina web seran tractades de manera confidencial d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

BALFEGÓ l’informa que les dades facilitades seran tractades per BALFEGÓ & BALFEGÓ, S.L. amb CIF B43636075, i domicili al Polígon Industrial Edifici Balfegó, s/n. 43860 – l’Ametlla de Mar (Tarragona) com a Responsable de Tractament.

Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

Recaptem les seves dades personals per gestionar el seu compte d’usuari i realitzar les compres en línia. Així mateix, podrem enviar-li informació comercial sobre els nostres productes, serveis i esdeveniments a través del correu electrònic.

Quines dades tractem i de quina font s’obtenen?

Les dades tractades (nom i cognoms, adreça electrònica, adreça, país, codi postal i telèfon de contacte), són les que l’Usuari facilita a través del formulari de registre.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les seves dades?

Tractem les seves dades amb la base legitimadora del consentiment en donar-se d’alta com a Usuari a la nostra pàgina web i, en relació amb la compra en línia, en el marc de les condicions que accepta en efectuar aquesta compra, per fer possible l’execució del contracte.

En cas d’oposar-se i no autoritzar el tractament de les seves dades personals, no podrem prestar-li el servei de venda en línia.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent en cada moment i mentre que li enviem informació comercial i l’interessat no sol·liciti la seva supressió o oposició.  

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No cedirem les seves dades personals a tercers excepte en els casos en què estiguem obligats per llei o vostè mateix ens ho autoritzi. Per poder prestar-li un servei adequat, BALFEGÓ podrà comunicar-li les seves dades a proveïdors de confiança que tractaran les seves dades.

Quins són els drets dels usuaris que ens faciliten les seves dades?

Si vol, pot revocar el consentiment facilitat i/o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant un escrit a través de l’adreça electrònica protecdades@grupbalfego.com. La comunicació haurà de contenir les següents dades i documents:

Nom i cognoms de l’interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui i, si escau, de la persona que el representa; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d’aquests documents.

Indicació del domicili de l’interessat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercir).

L’Usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades / Autoritat de Control corresponent (www.aepd.es), quan ho consideri convenient.

7. Com es realitza una comanda?

El procediment de compra es duu a terme de forma completament electrònica a través de la pàgina web. Per fer-ho possible, haurà de seleccionar el/s producte/s i s’afegirà a la cistella de la compra.

La quantitat mínima de compra és un quilogram (1 kg).

Tots els ítems inclosos en la cistella podran ser eliminats si l’Usuari no desitgés adquirir-los. Si per contra decidís continuar la compra, haurà de llegir i acceptar expressament les presents condicions del lloc web. Així mateix, podrà acceptar l’opció de rebre informació comercial.

Per realitzar la compra serà necessari que l’Usuari estigui registrat. Quan es tracti d’un usuari no registrat en el lloc web, haurà d’emplenar un formulari amb una sèrie de dades personals considerades essencials per al control, facturació i enviament de les comandes.

Finalment, l’Usuari haurà de triar la forma de pagament desitjada (tipus de targeta). Un cop realitzada la compra, l’Usuari rebrà un primer correu electrònic amb la informació de la compra i un segon per confirmar l’enviament de la comanda.

8. Termini de lliurament i despeses d’enviament

8.1 Termini de lliurament a la Península

La comanda es lliurarà a domicili en 48 hores (caps de setmana i festius locals o autonòmics no inclosos) a la Península, sense cost.

Aquesta opció permet lliurar la comanda on l’Usuari ens indiqui en totes aquelles poblacions on el servei tingui cobertura. Per poder emetre’t una factura és necessari que omplis el nom, els dos cognoms, el CIF de l’empresa i la direcció fiscal correctament.

Els lliuraments es realitzaran en el següent interval (de 8 a 14 hores) sense poder seleccionar les hores. Per a la recollida en les instal·lacions de BALFEGÓ, s’haurà de contactar prèviament amb BALFEGÓ a través de tienda@grupbalfego.com i indicar-ho en l’apartat “notes de la comanda”.

El producte que oferim necessita una preparació prèvia, per això, a continuació es detallen els terminis en què s’enviarà la comanda tenint en compte el dia de la setmana i l’hora en què es realitza la compra.

 • Les comandes de dilluns fins les 23.59 s’entreguen dimecres.
 • Les comandes de dimarts fins les 23.59 s’entreguen dijous
 • Les comandes de dimecres fins les 23.59 s’entreguen divendres
 • Les comandes de dijous, divendres, dissabte i diumenge s’entreguen dimarts.

8.2 Termini de lliurament fora de la Península

Tal com hem indicat en el punt 2 d’aquest document, actualment no es podran realitzar enviaments a les illes Balears, illes Canàries, Ceuta i Melilla fins a nova ordre.  

Quan sigui possible i per a la seva informació, el lliurament de la comanda a les illes Balears, illes Canàries, Ceuta i Melilla s’efectuarà en un termini de 72 hores, sense incloure diumenges ni festius locals o autonòmics.

En el cas de les illes Balears, les comandes es lliuraran a domicili sense cost addicional. Pel que fa a les despeses d’enviament a les illes Canàries, Ceuta i Melilla, seran de 15 euros i s’aplicaran de manera automàtica al preu final.

Per realitzar la compra des de les illes Canàries, Ceuta i Melilla, serà necessari incloure el DNI.

9. Preu, cupons i forma de pagament

El preu dels productes comercialitzats en el lloc web s’indica en la fitxa descriptiva de cadascun d’ells i expressat en la moneda de curs oficial a la Unió Econòmica i Monetària de la Unió Europea (€).

Així mateix, en els preus queda expressament inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu final s’inclouran les despeses d’enviament. En qualsevol cas, tots aquests imports es mostraran a l’Usuari de manera desglossada durant el procés de contractació.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però aquests possibles canvis no afectaran les comandes en què ja s’hagi rebut una confirmació de comanda.

Els cupons no seran acumulables amb ofertes, promocions i altres descomptes aplicats a la botiga online.

BALFEGÓ proposa com a formes de pagament:

 • Targeta de crèdit o debit
 • Bizum amb telèfon registrat i clau d’accés

Li garantim que cadascuna de les transaccions realitzades és segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur.

En clicar en “Finalitzar la Comanda” està confirmant que la targeta de crèdit és seva.

Per minimitzar el risc d’accés no autoritzat, s’han de codificar les dades de la targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables de cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

10. Conservació de productes congelats

BALFEGÓ garanteix el lliurament dels productes congelats en perfectes condicions, preservant totes les seves qualitats nutritives i evitant el trencament de la cadena de fred dels productes.

Per aquest motiu, el lliurament de productes congelats i/o refrigerats es realitzarà amb el packaging adequat, permetent mantenir les temperatures necessàries per a l’òptima conservació dels productes.

Un cop rebut el producte, el client haurà de dipositar-lo en el congelador a una temperatura idònia i, sota cap circumstància, podrà conservar el producte més de dues setmanes en el congelador.  

11. Dret al desistiment, reclamacions i devolucions

Els béns que s’ofereixen a través de BALFEGÓ són productes secs, congelats i peribles que poden deteriorar-se o caducar ràpidament, per tant, es troben dins de l’incís d) de l’article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març), el mateix que estableix les excepcions al dret de desistiment.

No obstant això, BALFEGÓ, ofereix la possibilitat de practicar la seva reclamació, sempre que aquesta es produeixi dintre de les vint-i-quatre (24) hores des de la recepció del producte.

La comunicació d’una incidència no implica la seva acceptació, ja que està subjecta a l’avaluació dels Departaments de Qualitat i Comercial de BALFEGÓ.

Tota persona que torni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l’import i condicions del seu reemborsament en un termini de 72 hores.

Reemborsament:

Les despeses de devolució aniran a càrrec de l’Usuari i BALFEGÓ només reemborsarà l’import quan el producte no compleixi les condicions de venda. Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte aniran a càrrec del remitent, qui haurà d’enviar-lo de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

El reemborsament a la targeta del client a conseqüència d’aquesta devolució, s’efectuarà en el termini de 14 dies hàbils a partir de la recepció de les mercaderies per BALFEGÓ.

Les reclamacions hauran de complir els següents requisits:

Les reclamacions es comunicaran per escrit a tienda@grupbalfego.com abans d’efectuar-se les 24 hores des de la recepció del producte. A l’escrit s’hauran d’indicar les següents dades:

 • Nom del client
 • Núm. de la comanda
 • Motiu de la reclamació
 • Fotografies del producte
 • Les reclamacions han d’anar acompanyades de fotografies que mostrin de manera clara la incidència i el seu abast.
 • No s’acceptaran reclamacions en producte de categoria Selecció ni en producte congelat un cop descongelat.
 • No s’acceptaran reclamacions passades 24 hores desde la recepció del producte.
 • No s’acceptaran reclamacions del producte congelat que faci 15 dies o més que s’ha entregat.

12. Incidències en el lliurament del producte

Els nostres processos de selecció de productes frescos, preparació i embalatge són molt estrictes. És per aquesta raó que procurem que els enviaments es duguin a terme sense defectes i/o incidències. En cas de presentar-se qualsevol dels següents supòsits i/o incidències en el lliurament dels productes, el client es compromet a seguir les indicacions aquí contemplades:

 • El client haurà de verificar acuradament que els precintes que tanquen el seu paquet no hagin estat modificats o danyats.
 • Si a l’hora de rebre la comanda, el client o un tercer a càrrec seu rep el paquet amb l’embalatge en mal estat, és a dir, obert i/o manipulat, haurà de negar-se a acceptar la comanda i immediatament tornar-lo al transportista. En cas contrari, BALFEGÓ no es farà càrrec d’aquesta incidència.
 • Per gestionar la reclamació per mal estat de l’embalatge del producte, s’haurà de posar en contacte amb BALFEGÓ (977 047 700) abans de 24 hores i enviar-nos un correu electrònic a tienda@grupbalfego.com indicant el seu nom, número de comanda i explicant en detall el que ha passat, sempre afegint fotografies de la incidència.
 • Quan el client faciliti una adreça errònia o el transportista no tingui dades suficients per trobar-la, el producte no podrà ser lliurat i es retornarà a la sucursal del transportista. En el cas que la comanda no sigui reclamada, és a dir, que el client final no anés a recollir la comanda durant el mateix dia de lliurament a la sucursal del transportista, la comanda es retornarà a les instal·lacions de BALFEGÓ.

Així mateix, les entregues es realitzaran de 08:00 a 14:00 hores. Quan el client es trobi absent del seu domicili, es contactarà per segona vegada amb aquest per intentar fer el lliurament el mateix dia i/o acordar el lliurament de la comanda a les instal·lacions que indiqui el transportista (durant el mateix dia de lliurament). Al tractar-se d’un producte congelat i, per tant, perible, en el cas de donar-se aquesta incidència, Balfegó no podrà fer-se’n càrrec.

BALFEGÓ no es farà càrrec de l’estat de la tonyina quan aquesta no s’hagi entregat en l’horari establert per qüestions d’absència del domicili del client o per adreça errònia.

Quan no s’hagi realitzat el lliurament pactat de 8 a 14 hores per part de l’empresa de missatgeria, el client tindrà 24 hores per reclamar la seva comanda a través de l’adreça electrònica tienda@grupbalfego.com. Finalitzat el termini anterior, BALFEGÓ no podrà fer-se càrrec de la possible incidència.

13. Limitació de responsabilitat

BALFEGÓ no podria considerar-se com a responsable de l’incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d’existències o no disponibilitat del producte, festivitats que afecten a la producció, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i/o comunicacions, inundació o incendi.

14. Llei aplicable

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb els contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà els drets que se li reconeixen en la legislació vigent.